Fördelar med ekologiska produkter

Fördelar med ekologiska produkter

Fördelar med att välja ekologiska produkter
Att välja ekologiska produkter innebär många fördelar både för naturen och människan. Läs mer nedan om varför det är bra med ekologiska produkter för din hälsa och för vår natur. 

1. Skadliga kemikalier från bekämpningsmedel
Ekologiska produkter produceras utan användning av syntetiska kemikalier och bekämpningsmedel. Genom att undvika kemikalier och bekämpningsmedel minskar risken för att människan exponeras för potentiellt skadliga ämnen genom maten. 

2. Högre näringsvärde 
Eftersom produkterna odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genetiskt modifierade organismer, så finns ett högre näringsinnehåll än i konventionellt producerade
produkter. Vidare är ekologiska produkter ofta mer näringsrika på grund av att de inte genomgår lika mycket bearbetning. Genom att undvika kemiska tillsatser och konserveringsmedel bevaras näringsämnen i större utsträckning, och produkterna får på så vis ett högre näringsvärde.
 
3. Miljövänliga odlingsmetoder
Ekologiska odlingsmetoder är bättre för miljön, minskar föroreningar och bevarar biologiskt mångfald. Genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel minskar påverkan på miljön vid ekologisk produktion. Strikta regler och standarder för ekologisk produktion främjar hållbarhet och minskad användning av vatten och energi. Att välja ekologiska produkter stödjer en mer miljövänlig och hållbar produktion. 

4. Färre ingredienser
Ekologiska produkter innehåller mindre tillsatser än konventionellt producerad mat. Många livsmedel kan innehålla skadliga ämnen som bekämpningsmedel, föroreningar och tillsatser, vilka kan vara skadliga för människors hälsa om det intas i stora mängder under en längre tid. Genom att välja ekologiska produkter minskar risken att få i sig skadliga ämnen. EU har satt gränsvärden för en del skadliga ämnen i maten för att skydda konsumenterna. Ekologiska produkter har ofta en kortare ingredienslista, vilket är tecken på naturligt innehåll.

5. Mer hållbart
Till sist, ekologiska produkter är ofta mer hållbara och etiska, och stödjer lokala bönder och rättvis handel. Ekologisk produktion minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket i sin tur minskar negativa miljöeffekter som exempelvis övergödning. Att välja ekologiska produkter anses vara mer klimatsmart och bidrar till en mer hållbar matkonsumtion. Utöver miljöaspekten, stödjer ett ekologiskt val även de bönder som arbetar för att bevara landskap och biologiskt mångfald. 

Alla våra produkter är ekologiska, veganska, helt utan tillsatser och utan tillsatt socker, något vi tycker är viktigt för både vår kropp och natur.
 
Referenslista: 
1. Livsmedlesverket.se, Ekologiskt mat (2023) 
2. Thecoconutcompany.co, Why is organic food regarded as better for you? (2024)
3. Jordbruksverket.se, Om ekologisk produktion (2024)

4. Ekofakta.se, Innehåll av skadliga ämnen i maten
5. Naturskyddsföreningen.se, Ekologisk mat är den mest hållbara svenska maten (2022)

 

Zurück zum Blog
 • Detox Bowl

  Das Heilmittel für Ihr Wohlbefinden

  Das 72-Stunden-Entgiftungsprogramm soll Ihrem Körper die Möglichkeit geben, sich zu erholen, indem Sie leicht verdauliche und reinigende Lebensmittel zu sich nehmen. Die Rezepte bestehen aus grünen Getränken, Smoothies, Salaten und unseren Superfood-Mischungen
  Detox deluxe,Beere schönUndBauch-Boost.

  Lesen Sie mehr über die Heilung 
 • Hälsokuren

  Das Heilmittel für ein stärkeres Selbst

  Die 5-Tage-Feel-Good-Diät wurde entwickelt, um Ihrem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, indem Sie leicht verdauliche und reinigende Lebensmittel zu sich nehmen. Die Rezepte bestehen aus sauberen und nahrhaften Lebensmitteln in Form von grünen Getränken, Smoothies, Salaten und unseren Superfood-Mischungen
  Gesundheitshafen, Beere schönUndProtein-Power.

  Lesen Sie mehr über die Heilung 

Bestseller, Verkaufsschlager, Spitzenreiter